Home » Drama » Odoru daisousasen the movie 3: Yatsura o kaihou seyo! (2010)

Odoru daisousasen the movie 3: Yatsura o kaihou seyo! (2010)

Click play to watch Odoru daisousasen the movie 3: Yatsura o kaihou seyo! (2010) online
Watch Odoru daisousasen the movie 3: Yatsura o kaihou seyo! (2010) Full Online

Odoru daisousasen the movie 3: Yatsura o kaihou seyo! (2010) Movie Details

Watch Odoru daisousasen the movie 3: Yatsura o kaihou seyo! (2010) Full Online Rating: 5.5
Watch Odoru daisousasen the movie 3: Yatsura o kaihou seyo! (2010) Full Online Run time: 141 min
Watch Odoru daisousasen the movie 3: Yatsura o kaihou seyo! (2010) Full Online Director: Katsuyuki Motohiro
Watch Odoru daisousasen the movie 3: Yatsura o kaihou seyo! (2010) Full Online Writers: Ryôichi Kimizuka
Watch Odoru daisousasen the movie 3: Yatsura o kaihou seyo! (2010) Full Online Genres: Drama
Watch Odoru daisousasen the movie 3: Yatsura o kaihou seyo! (2010) Full Online Stars: Yûji Oda, Eri Fukatsu, Yûsuke Santamaria

More Info: Odoru daisousasen the movie 3: Yatsura o kaihou seyo! (2010) Movie

Country: Japan
Release Date: 3 July 2010 (Japan)

Be Social, Share!
  • Watch Odoru daisousasen the movie 3: Yatsura o kaihou seyo! (2010) Full Online